(022) 911-111
Solicită apel
Sună

32+ canale

DH-NVR5232-4KS2 (V2.00)

DH-NVR5232-4KS2 (V2.00), Smart H.265, HDMI/VGA, 2 SATA HDD, DC12V/4A, <9.5W

9505 lei

DH-NVR5464-4KS2 (V2.00) 64 Canale 12Mp HDD: 4 SATAx10Tb

DH-NVR5464-4KS2 (V2.00) 64 Canale 12Mp HDD: 4 SATAx10Tb, Compresie: H.265, BitRate 320Mbps, IVS, Interface: 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB(1x2.0; 2x3.0), AC100V ~ 240V, <16.7W, 1.5U, Dimensiuni (LxÎxA): 440x411.2x76mm

14374 lei

DH-NVR608-128 4KS2

DH-NVR608-128 4KS2, Max 384Mbps, 2 HDMI 1 VGA, H.265, HDD 8 SATA, AC100V ~ 240V, <20W

36834 lei

DH-NVR608-32-4KS2 32 canale, 12Mp, HDD: 8 SATA x 8Tb

NVR608-32-4KS2 32canale, 12Mp, HDD: 8 SATA x 8Tb, BitRate 384Mbps, H.264/MJPEG, BitRate 384Mbps, 4 USB(1 USB3.0), AC 100V~240V

19747 lei

DH-NVR608-32-4KS2 32 canale, 12Mp, HDD: 8 SATA x 8Tb, 1 VGA

DH-NVR608-32-4KS2 32canale, 12Mp, HDD: 8 SATA x 8Tb, H.265/H.264/MJPEG, BitRate 384Mbps, Interface: 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB(2xUSB3.0), AC 100V~240V. Dimensiuni (LxÎxA): 440x451.08x94.85mm

19747 lei

DH-NVR608-64 4KS2

DH-NVR608-64 4KS2, Max 384Mbps, 2 HDMI 1 VGA, H.265, HDD 8 SATA, AC100V ~ 240V, <20W

29647 lei

DHI-DSS7016D-S2

DHI-DSS7016D-S2

125685 lei

DHI-DSS7016DR-S2

DHI-DSS7016DR-S2, Supports 3.5”, Intel Core i5, Support 15 HDDs, Max power 315W

140150 lei

DHI-NVR4432-4KS2 32 canale, 8Mp, HDD: 4 SATA x 6Tb

DHI-NVR4432-4KS2 32 canale, 8Mp, IVS, HDD: 4 SATA x 6Tb, Compresie: H.265, BitRate 200Mbps, Interface: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB(1xUSB3.0), AC 100V~240V. Dimensiuni (LxÎxA): 440×411.1×76mm

9972 lei

DHI-NVR4832-4KS2 32 canale, 8Mp, HDD: 8 SATA x 6Tb

DHI-NVR4832-4KS2 32canale, 8Mp, IVS, HDD: 8 SATA x 6Tb, Compresie: H.265, BitRate 200Mbps, Interface: 1 HDMI, 1 VGA, 3 USB(1xUSB3.0), AC 100V~240V. Dimensiuni (LxÎxA): 440×450×95mm

12560 lei

DSS4004-S2 64 bit 4 core CPU 4 Ethernet Ports(10/100/1000Mbps )

DSS4004-S2 64 bit 4 core CPU 4 Ethernet Ports(10/100/1000Mbps ) 8GB

47615 lei